بیماری : سلامت روحی و روانی

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید از لحاظ مفهوم و یا محتوا با گروه سلامت روحی و روانی مرتبط بوده و در رده بیماری قرار می‌گیرند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

تنهایی غذا خوردن

کودکی که به شیوه صحیح و شایسته ای تشویق و راهنمایی شود در حدود دوازده تا هجده ماهگی خودش غذای خود را خواهد خورد. ولی اگر مادر دلسوز و نگرانی تا دو، سه یا چهار سالگی به دهان فرزند خود غذا بگذارد آن هم با اصرار و سماجت، دیگر مشکل به سادگی حل نمی شود.

سندرم خستگی مزمن بیشتر در کودکان زیر 12 سال رخ می دهد. گاهی خستگی مزمن از گلو درد یا یک عفونت ویروسی دیگر، همچون مونونوکلئوز عفونی ناشی می شود، اما همیشه نیز این گونه نیست.

مطالبی که در بالا مشاهده می‌نمایید، تنها بخشی از محتوای موجود در دانشنامه فرزند است. در حال حاضر شما در گروه «سلامت روحی و روانی» واقع در رده «بیماری» و بخش «کودک» می‌باشید.