یادگیری : تقویت مهارت نوشتن

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید از لحاظ مفهوم و یا محتوا با گروه تقویت مهارت نوشتن مرتبط بوده و در رده یادگیری قرار می‌گیرند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

تشویق کودک به نوشتن

چطور مهارت های نوشتاری را افزایش می دهید، فرزندتان را ترغیب به نوشتن می کنید و عشق به بازی با کلمات را در وجود او می پردازید؟ البته پاسخ خود نوشتن است. مثل خواندن هر چه فرزندتان حروف و کلمات بیشتری را در جمله های معنادار کنار هم بگذارد نوشتن برای او آسان تر خواهد شد.

تمرینات نوشتن برای کودکان

در چهار سالگی بیشتر کودکان می توانند حروفی را بنویسند، به ویژه حروفی را که در نام شان به کار رفته است. در پنج سالگی بیشتر کودکان مایلند واژه ها را رونویسی کنند. همین که بتوانند مداد را به خوبی در دست بگیرند و حرکت دهند، توانایی آن ها در نوشتن نیز به تدریج رشد می کند.

چپ دستی

حدود ده درصد از کودکان چپ دست هستند. از این گروه بعضی ها «دو دست توان» اند یعنی می توانند از هر دو دست با توانایی همسانی استفاده کنند. باید به کودک اجازه داد که با هر کدام از دست هایش که راحت تر است بنویسد. اگر کودک بتواند از هر دو دست استفاده کند بهتر است از یک دست به عنوان دست مسلط استفاده کند و بر آن تکیه کند.

مطالبی که در بالا مشاهده می‌نمایید، تنها بخشی از محتوای موجود در دانشنامه فرزند است. در حال حاضر شما در گروه «تقویت مهارت نوشتن» واقع در رده «یادگیری» و بخش «کودک» می‌باشید.