افزایش احتمال بارداری : تشخیص زمان تخمک گذاری

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید از لحاظ مفهوم و یا محتوا با گروه تشخیص زمان تخمک گذاری مرتبط بوده و در رده افزایش احتمال بارداری قرار می‌گیرند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

سوال مطرح شده توسط کاربر:

سیکل های من به این صورت است: 6 فروردین، 31 فروردین، 30 اردیبهشت، 28 خرداد، 26 تیر و 20 مرداد. این ماه خیلی زودتر قاعدگی صورت گرفت. اقدام به بارداری هم داشتم میخواستم بدونم سیکل من 26 روزه بوده؟ چه روزی برای سونوگرافی فولیکول ها برم؟ چه روزی تخمک گذاری است؟ آیا جلو افتادن قاعدگی دلیلی برای آمادگی پیدا کردن رحم برای بارداری است؟

مقالات

مطالب پلکان

پاسخ کارشناسان

مطالبی که در بالا مشاهده می‌نمایید، تنها بخشی از محتوای موجود در دانشنامه فرزند است. در حال حاضر شما در گروه «تشخیص زمان تخمک گذاری» واقع در رده «افزایش احتمال بارداری» و بخش «پیش از بارداری» می‌باشید.