آروا

پروفایل اسم
آروا
کردی
جنسیت:
مونث
ریشه:
کردی
معادل ابجد:
۲۰۸
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.5 / 5 25 22 3
مورد تایید ثبت‌احوال
8 7 1

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «آروا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «آروا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نام فرشته ای در آیین زرتشت

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آروا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آروا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آروا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آروا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آروا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آروا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آروا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آروا برابر است.

ارزیابی و توصیه