اروین

پروفایل اسم
اروین
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۲۶۷
اسم ریشه:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 85 80 5
مورد تایید ثبت‌احوال
47 43 4

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «اروین» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «اروین» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

تجربه، امتحان، آروین

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم اروین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم اروین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم اروین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم اروین برابر است.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم اروین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم اروین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم اروین برابر است.

ارزیابی و توصیه