تاتیانا

پروفایل اسم
تاتیانا
فرنگی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فرنگی
معادل ابجد:
۸۶۳
مشتقات:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.5 / 5 17 15 2
مورد تایید ثبت‌احوال
15 12 3

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «تاتیانا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «تاتیانا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

پرنده شکاری، ملکه پریان

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم تاتیانا نزدیک می‌باشند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم تاتیانا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم تاتیانا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم تاتیانا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم تاتیانا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم تاتیانا برابر است.

ارزیابی و توصیه