تانیا

پروفایل اسم
تانیا
فرنگی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فرنگی
معادل ابجد:
۴۶۲
اسم ریشه:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 68 65 3
مورد تایید ثبت‌احوال
47 43 4

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «تانیا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «تانیا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

پرنده شکاری، ملکه پریان، تاتیانا

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم تانیا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم تانیا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم تانیا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم تانیا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم تانیا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم تانیا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم تانیا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم تانیا برابر است.

ارزیابی و توصیه