ترلان

پروفایل اسم
ترلان
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۶۸۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
3.6 / 5 29 19 10
مورد تایید ثبت‌احوال
17 15 2

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «ترلان» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «ترلان» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نوعی باز زرد چشم

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ترلان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ترلان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ترلان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ترلان برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ترلان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ترلان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ترلان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ترلان برابر است.

ارزیابی و توصیه