روشا

پروفایل اسم
روشا
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۵۰۷
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 151 142 9
مورد تایید ثبت‌احوال
98 84 14

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «روشا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «روشا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

روشن

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم روشا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم روشا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم روشا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم روشا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم روشا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم روشا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم روشا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم روشا برابر است.

ارزیابی و توصیه