ساینا

پروفایل اسم
ساینا
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۱۲۲
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 97 91 6
مورد تایید ثبت‌احوال
68 63 5

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «ساینا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «ساینا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

سیمرغ

  • نام خاندان یکی از موبدان زرتشتی.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ساینا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ساینا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ساینا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ساینا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ساینا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ساینا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ساینا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ساینا برابر است.

ارزیابی و توصیه