سرنا

پروفایل اسم
سرنا
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۳۱۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 15 14 1
مورد تایید ثبت‌احوال
7 7 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «سرنا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «سرنا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نوعی ساز بادی چوبی از خانواده نی که در نقاره خانه ها و روزهای جشن وسرور می نوازند.

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم سرنا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم سرنا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سرنا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم سرنا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم سرنا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم سرنا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سرنا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم سرنا برابر است.

ارزیابی و توصیه