شلیر

پروفایل اسم
شلیر
کردی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
کردی
معادل ابجد:
۵۴۰
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
5 / 5 3 3 0
مورد تایید ثبت‌احوال
2 2 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «شلیر» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «شلیر» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نام گلی زیبا

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم شلیر نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم شلیر هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم شلیر بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم شلیر برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم شلیر نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم شلیر هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم شلیر بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم شلیر برابر است.

ارزیابی و توصیه