نازین

پروفایل اسم
نازین
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۱۱۸
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.5 / 5 16 14 2
مورد تایید ثبت‌احوال
9 7 2

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «نازین» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «نازین» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

منسوب به ناز، نازدار

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نازین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نازین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نازین برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نازین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نازین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نازین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نازین برابر است.

ارزیابی و توصیه