ویکتوریا

پروفایل اسم
ویکتوریا
فرنگی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فرنگی
معادل ابجد:
۶۵۳
اسم مذکر:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 38 35 3
مورد تایید ثبت‌احوال
29 20 9

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «ویکتوریا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «ویکتوریا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

پیروز

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ویکتوریا نزدیک می‌باشند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ویکتوریا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ویکتوریا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ویکتوریا نزدیک می‌باشند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ویکتوریا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ویکتوریا برابر است.

ارزیابی و توصیه