پانیا

پروفایل اسم
پانی‍‍ا
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۶۴
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.9 / 5 34 33 1
مورد تایید ثبت‌احوال
24 22 2

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «پانیا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «پانیا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

محافظ، نگهدارنده

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم پانیا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم پانیا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم پانیا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم پانیا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم پانیا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم پانیا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم پانیا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم پانیا برابر است.

ارزیابی و توصیه