پریماه

پروفایل اسم
پری‍‍ماه
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۲۵۸
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 140 130 10
مورد تایید ثبت‌احوال
104 97 7

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «پریماه» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «پریماه» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

دختر بسیار زیبا، همچون ماه و فرشتگان

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم پریماه نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم پریماه هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم پریماه بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم پریماه برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم پریماه نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم پریماه هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم پریماه بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم پریماه برابر است.

ارزیابی و توصیه