5 اصل یادگیری کودک

  1. کودکان آنچه را برای شان خوشایند باشد، تکرار می کنند و به امور ناخوشایند علاقه ای ندارند.

  2. اگر اطلاعاتی که عرضه می کنید منطقی و مربوط به هم باشد، کودکان آسان تر آن را یاد می گیرند.

  3. مغز کودکان آنچه را گفته اید، به مکان و زمان گفتن آن حرف ربط می دهد.

  4. کودکان از طریق تجربه های عملی یادگیری بهتری دارند.

  5. کودکان چیزهایی را یاد می گیرند که تمرین کرده باشند.

مطلبی که مطالعه نمودید، پیرامون موضوع «یادگیری» واقع در بخش «کودک» می‌باشد. در ادامه مطالعه تعدادی از مطالب مشابه از لحاظ محتوا و موضوع را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

ارزیابی و توصیه
امتیاز کسب شده این مطلب توسط رای 4 کاربر 3.5 از 5 می‌باشد.

مطالب پیشنهادی

سایر مطالب مرتبط