فهرست مطالب پیرامون : بازی با کودک

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه بازی با کودک مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

بازی با کودک

در دوره ای که فرزند شما بسیار کوچک است ناچارید پس از اتمام بازی اش، اسباب بازی ها را بردارید و سر جای خود قرار دهید، اما از همین دوران باید آموزش نظم را به کودک بدهید.

بازی کردن با کودکان

کودکان باید بی قید و شرط مورد محبت قرار بگیرند. در خانواده هایی که صمیمیت، محبت و مهربانی وجود دارد کودک می تواند با اطمینان به شخصیت خود با مشکلات روبرو شود و از سوی دیگر بدون داشتن اضطراب و تشویش رفتارهای نامناسب خود را مورد تردید قرار داده و سعی کند آن ها را به نحو مطلوبی تغییر دهد.

بازی با کودک

بازی های توصیفی بازی هایی هستند که با انجام آن، کودک باید چیزهایی را توصیف کند. این نوع بازی ها کودک را ترغیب می کند که واژه های مورد نیازش را پیدا کند، حرف بزند و با وضوح بیشتری فکر کند.

درگوشی صحبت کردن

توانایی درست گوش دادن نقش بسیار مهمی در فراگیری و ارتباط به طور کلی دارد و در نخستین مراحل فراگیری خواندن امری اساسی به شمار می آید. کودکان باید گوش دادن را با تمرین فرا گیرند.

کلیدواژه‌های مرتبط