فهرست مطالب پیرامون : بازی کردن با کودک

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه بازی کردن با کودک مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

 1. بزرگ می شود، متحول می گردد و زندگی کردن را تمرین می کند، مانند مهمان بازی، خاله بازی، حمام بازی، پلیس بازی و نظایر آن.

 2. مهارت های گوناگون حرکتی (درشت و ظریف) و خود یاری لازم برای زندگی مستقل را می آموزد.

 3. احساس بودن می کند و از زندگی و زنده بودن لذت می برد.

 4. احساس خود ارزشمندی می کند و اعتماد به نفس پیدا می کند.

 5. استعدادهایش را کشف می کند، پرورش می دهد و شکوفا می سازد.

 6. احساسات و هیجانات درونی خود را بروز می دهد و به امنیت روانی می رسد.

 7. رشد می کند و مهارت های اخلاقی و اجتماعی لازم برای اجتماعی شدن، سازگاری اجتماعی و همکاری را یاد می گیرد.

 1. موجب ارتباط کودک با محیط بیرون می شود و دنیای اجتماعی او را گسترش می دهد.

 2. موجب شکوفایی استعدادهای نهفته و بروز خلاقیت می شود.

 3. همکاری، همیاری و مشارکت کودک توسعه می یابد.

 4. با رعایت اصول و مقررات آشنا می شود.

 5. همانند سازی با بزرگسالان را می آموزد.

 6. با مفهوم سلسله مراتب آشنا شده و آن را رعایت می کند.

 7. رقابت را می آموزد و شکست را به طور واقعی تجربه می کند.

 8. قدرت ابراز وجود پیدا می کند و از ترس، کمرویی و خجالت بیهوده رها می شود.

 9. حمایت از افراد ضعیف را می آموزد.

کلیدواژه‌های مرتبط