فهرست مطالب پیرامون : بهترین وضعیت خواب در بارداری

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه بهترین وضعیت خواب در بارداری مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

خواب در بارداری

در چند ماه اول بارداری به دلیل این که هنوز شکم شما بزرگ نشده می توانید به هر سمتی که تمایل دارید بخوابید اما از ماه پنجم به بعد توصیه شده که به پشت نخوابید و بهترین حالت خواب، به پهلوی چپ عنوان شده است.

خواب در بارداری

توصیه برای خوابیدن به پهلو در بارداری، در زنانی که این وضعیت خواب را ترجیح می دهند خبر خوبی است؛ اما اگر خوابیدن به پشت را ترجیح می دهید، باید از معایب از وضعیت خواب آگاه باشید.

کلیدواژه‌های مرتبط