سال دوم : هجده ماهگی

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید از لحاظ مفهوم و یا محتوا با گروه هجده ماهگی مرتبط بوده و در رده سال دوم قرار می‌گیرند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

توانایی کودک در دسته بندی افراد و اشیا وسیع تر و انعطاف پذیرتر می شود، برای مثال پدر را می توان در گروه مردان و نیز افراد مو قهوه ای، عینکی ها و بالاخره در گروه شغلی خاصی دسته بندی کرد.

کودکان از همان سنین کم نسبت به بحث و مشاجره در خانواده حساس هستند. مشاهده مداوم جر و بحث در خانه باعث ترشح کورتیزول یا هورمون استرس در مغز می شود که می تواند سلول های عصبی را از بین ببرد. پس جر و بحث با همسرتان را به زمانی که کودک خواب است موکول کنید تا فرزندتان تحت فشار قرار نگیرد.

کودکان نوپایی که احساس حمایت بیشتری از سوی والدین خود می کنند، بیشتر از دستورات آن ها تبعیت می کنند. یعنی اگر نمی خواهید فرزندتان رفتار اشتباهش را ادامه دهد باید با ملایمت و بدون پرخاش از او بخواهید.

حافظه کودک قوی تر می شود و قادر است نحوه کارکرد اشیا پیرامون خود را حدس زده و بیازماید و بسیار علاقه مند است که از بعضی کارهای شما، حتی پس از گذشت چندین روز تقلید کند؛ به عنوان مثال کودک می داند که برای باز کردن در به کلید نیاز دارد زیرا چندین بار شما را در حال انجام این کار دیده است.

مطالبی که در بالا مشاهده می‌نمایید، تنها بخشی از محتوای موجود در دانشنامه فرزند است. در حال حاضر شما در گروه «هجده ماهگی» واقع در رده «سال دوم» و بخش «نوپا» می‌باشید.