دانشنامه فرزند: سبک ادراکی را می توان بر اساس تاثیر پذیری شدید کودک از محیط زمینه ای یا توانایی او در نادیده گرفتن آن بیان کرد. این موضوع وابستگی یا عدم وابستگی میدانی نامیده می شود. عدم وابستگی میدانی در پسرها بیشتر است و بنابراین قادرند نسبت به دخترها که دارای وابستگی میدانی می باشند با سهولت بیشتری شکلی را در یک زمینه پیچیده تشخیص دهند.

روش آزمون

یک شکل هندسی ساده مانند دایره، مربع یا مثلث را به کودک خود نشان دهید و سپس از او بخواهید یک شکل دقیق شبیه به آن را در یک نقاشی پیچیده تر پیدا کند. ممکن است کودک شما بتواند شکل مورد نظر را در تصویر پیدا کند، برای پیدا کردن شکل بایستی ویژگی های دیگر نقاشی (میدان) را نادیده بگیرد و فقط به شکل های انتزاعی توجه کند. به طور کلی کودکان هر قدر بزرگ تر می شوند وابستگی میدانی آن ها کمتر و کمتر می شود. آنگاه می توانید از شکل های پیچیده تری مثل یک حیوان پنهان شده در زمینه های پیچیده تری استفاده کنید.

واکنش مناسب در مقابل آزمون

اگر فرزندتان عدم وابستگی میدانی داشته باشد عموما بهتر می تواند توجه خود را به اشیا یا کارهای خود معطوف کند. برعکس کودکان وابسته به میدان بیشتر گرایش به تمرکز بر روی اشخاص دارند. شاید به همین دلیل باشد که دختران کوچک که وابستگی میدانی بیشتری دارند از همان آغاز اجتماعی ترند. در صورتی که کودک وابستگی میدانی نداشته باشد به دلیل توانایی بیشتری که در استخراج جز از کل دارد، در برخی کارهای نیازمند شناخت مثل کارهایی که نیاز به تجسم فضایی دارد، همچون شطرنج برتری خواهد داشت.

مطلبی که مطالعه نمودید، پیرامون موضوع «رشد» واقع در بخش «پیش دبستانی» می‌باشد. در ادامه مطالعه تعدادی از مطالب مشابه از لحاظ محتوا و موضوع را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

همچنین شما می توانید با عضویت در کانال تلگرام دانشنامه فرزند هر روز مطالب مفید و معتبر ما را دنبال نمایید.

ارزیابی و توصیه
امتیاز کسب شده این مطلب توسط رای 2 کاربر 3 از 5 می‌باشد.

مطالب پیشنهادی

مطالب مجله ونوس

سایر مطالب مرتبط