دانشنامه فرزند

هفته دوم

دو ماهگی : هفته دوم

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید از لحاظ مفهوم و یا محتوا با گروه هفته دوم مرتبط بوده و در رده دو ماهگی قرار می‌گیرند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

  1. لبخند می زند.

  2. صداهایی از خود در می آورد.

  3. وقتی او را روی شکم می خوابانیم، سرش را 45 درجه بالا می آورد.

  4. اگر یک جغجغه به دستش بدهید، چند ثانیه نگه می دارد.

  5. دنبال اشیایی که در بالای سرش می بیند می گردد.

ماه سوم، ماه رشد، حرکت و پیشرفت مهارت های ارتباطی کودک است. کودک در خلال ماه سوم، شخصیت خودش را شکل می دهد.

در طول ماه دوم هوشیاری فرزند تان افزایش یافته و توجه اش به اطراف بیشتر شده است. مهارت های ارتباطی اش پیشرفت کرده و هنگام خوشحالی لبخند می زند. پدر و مادرش را به خوبی می شناسد و واکنش های متفاوتی در مقابل پدر و مادر خود نسبت به افراد غریبه نشان می دهد.

مطالبی که در بالا مشاهده می‌نمایید، تنها بخشی از محتوای موجود در دانشنامه فرزند است. در حال حاضر شما در گروه «هفته دوم» واقع در رده «دو ماهگی» و بخش «نوزاد» می‌باشید.
در حال بارگذاری ...