دانشنامه فرزند

کودک

کودک

فرزندتان بزرگ شده است و باید آمادگی رفتن به مدرسه را پیدا کند. در این بخش اطلاعات وسیعی در مورد انتخاب مدرسه مناسب، یادگیری، مهارت های تحصیلی، نظم و انضباط، حل مشکلات رفتاری و نقاط عطف رشد کودک آمده است.

روند رشد و تغییرات رفتاری

سلامت و امنیت

مراقبت از کودک

یادگیری و تحصیل

فعالیت و سرگرمی

در حال بارگذاری ...