دانشنامه فرزند

ایمنی در بیرون از خانه

ایمنی و حفاظت : ایمنی در بیرون از خانه

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید از لحاظ مفهوم و یا محتوا با گروه ایمنی در بیرون از خانه مرتبط بوده و در رده ایمنی و حفاظت قرار می‌گیرند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

کفش پوشیدن کودک

برای برخی کودکان دو ساله نپوشیدن کفش نهایت لذت است. درخواست از آن ها برای این که کفش بپوشند ممکن است باعث ناراحتی شان شود. برایش توضیح دهید که گاهی اوقات زمین یا کف اتاق خطرناک است تا بفهمد که پوشاندن پاهایش او را حفظ می کند. در این میان هر گاه وضعیت امن بود اجازه دهید با پای برهنه این طرف و آن طرف بدود.

گرفتن دست کودک

برای کودکان دو ساله پر تحرک مراکز خرید و مغازه های خواربار فروشی پر از اتفاقات فریبنده است و آن ها دست مادر را دشمن آزادی خود می دانند. کاملا طبیعی است که فرزند شما بخواهد آزادانه بدود. برای این که کنجکاوی او را سرکوب نکنید باید قوانین نزدیک یکدیگر بودن را به صورت متفکرانه به او گوشزد کنید.

مطالبی که در بالا مشاهده می‌نمایید، تنها بخشی از محتوای موجود در دانشنامه فرزند است. در حال حاضر شما در گروه «ایمنی در بیرون از خانه» واقع در رده «ایمنی و حفاظت» و بخش «کودک» می‌باشید.
در حال بارگذاری ...