دانشنامه فرزند

واکسیناسیون

بهداشت و درمان : واکسیناسیون

مطلبی که در زیر مشاهده می‌نمایید از لحاظ مفهوم و یا محتوا با گروه واکسیناسیون مرتبط بوده و در رده بهداشت و درمان قرار می‌گیرد. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

فراورده های میکروبی یا ویروس های ضعیف شده مولد بیماری یا میکروب ضعیف شده را واکسن می نامند. بعد از تزریق واکسن، بدن ماده ای به نام پادتن می سازد که کودک را در برابر آن بیماری مصون می سازد. وظیفه هر پدر و مادری است که فرزند خود را در برابر بیماری هایی که واکسن آن ها ساخته شده است واکسینه نماید.

مطلبی که در بالا مشاهده می‌نمایید، تنها بخشی از محتوای موجود در دانشنامه فرزند است. در حال حاضر شما در گروه «واکسیناسیون» واقع در رده «بهداشت و درمان» و بخش «کودک» می‌باشید.
در حال بارگذاری ...