دانشنامه فرزند

ماشین حساب زایمان

ماشین حساب زایمان

ماشین حساب زایمان

دانشنامه فرزند: زمان زایمان برآورد شده توسط این ماشین حساب معادل تاریخی است که در آن احتمال دارد زایمان طبیعی صورت گیرد. ماشین حساب زایمان با استفاده از روش‌های گوناگونی تاریخ تقریبی زایمان را محاسبه می‌نماید. در محاسبه براساس تاریخ اولین روز از آخرین قاعدگی، طول دوره عادت ماهیانه به طور معمول ۲۸ روز در نظر گرفته می‌شود و فرض بر آن است که لقاح در روز چهاردهم آخرین دوره اتفاق افتاده باشد. در این روش ممکن است طول دوران بارداری بیشتر برآورد شود و در محاسبات آن خطایی بیش از دو هفته رخ دهد. همچنین این ابزار می‌تواند براساس تاریخ لقاح، زمان زایمان را محاسبه نماید که در مواردی چون انجام لقاح مصنوعی و یا زمانی که شما از تاریخ لقاح اطلاع دقیق دارید، کاربرد دارد.

تنها در صورت اطلاع از تاریخ لقاح این روش را انتخاب نمایید.
در قاعدگی‌های نامنظم بهتر است تاریخ زایمان با این روش محاسبه شود.
در صورتی که پیش از بارداری قاعدگی شما منظم بوده است، از این روش استفاده کنید.

بیشترین دقت محاسبات این ابزار در دوره قاعدگی، با طول ۲۸ روز می‌باشد.

در بررسی‌های سونوگرافی از اندازه رویان برای محاسبه طول دوره بارداری استفاده می شود، دقت محاسبات به دست آمده از این روش در طول دوران بارداری متفاوت است و در سه ماهه اول بارداری دقیق‌ترین روش برای تشخیص سن بارداری می‌باشد.

جواب آزمایش

نتایج آزمایش های بالینی و هر گونه جزئیات دیگر درباره بارداری شما معمولا در یک کارت یا پرونده ثبت می شود. این کارت یا پرونده را همیشه نزد خود نگهداری کنید. اگر خواستید به پزشک دیگری مراجعه نمایید در این کارت کلیه اطلاعاتی که او لازم است بداند وجود دارد.

دانشنامه فرزند و تیم توسعه‌دهنده هیچ‌گونه مسئولیتی در زمینه هرگونه خطا، سهل انگاری یا نتیجه حاصل از اطلاعات موجود در ابزارها و جداول را نمی‌پذیرند. به خوانندگان توصیه می‌کنیم اطلاعات درج شده در مطالب دانشنامه و یا اطلاعات محاسبه شده توسط ابزارها را با مراجعه به منابع دیگر تایید کنند و حتما با پزشکی حرفه‌ای یا متخصص بهداشت و درمان در خصوص مشکل‌شان مشورت نمایند.

در حال بارگذاری ...