دانشنامه فرزند

تصمیم گیری

کار : تصمیم گیری

مطلبی که در زیر مشاهده می‌نمایید از لحاظ مفهوم و یا محتوا با گروه تصمیم گیری مرتبط بوده و در رده کار قرار می‌گیرد. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

بازگشت مادر به سر کار همیشه با جدایی همراه است. مادر که تا به حال تمام وقت در منزل بوده است به سر کار بر می گردد و زندگی کودک را نیز عوض می کند.

مطلبی که در بالا مشاهده می‌نمایید، تنها بخشی از محتوای موجود در دانشنامه فرزند است. در حال حاضر شما در گروه «تصمیم گیری» واقع در رده «کار» و بخش «خانواده» می‌باشید.
در حال بارگذاری ...