آئیل

پروفایل اسم
آئیل
گیلکی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
گیلکی
معادل ابجد:
۴۲
اسم ریشه:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.5 / 5 25 22 3
مورد تایید ثبت‌احوال
11 11 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «آئیل» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «آئیل» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

آهیل، نام نوعی پرنده

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آئیل نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آئیل هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آئیل بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آئیل برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آئیل نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آئیل هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آئیل بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آئیل برابر است.