آبتین

پروفایل اسم
آبتین
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۴۶۳
اسم ریشه:
مشتقات:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.9 / 5 56 54 2
مورد تایید ثبت‌احوال
41 39 2

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «آبتین» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «آبتین» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

برگردان اشتباه آتبین است، نفس کامل و نیکوکار، صاحب گفتار و کردار نیک

  • از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آبتین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آبتین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آبتین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آبتین برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آبتین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آبتین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آبتین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آبتین برابر است.