آبیار

پروفایل اسم
آب‍‍یار
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۲۱۴
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
0 / 5 0 0 0
مورد تایید ثبت‌احوال
0 0 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «آبیار» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «آبیار» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

میراب، مامور تقسیم آب

  • کسی که مامور تقسیم کردن آب جهت باغها و مزارع و خانه هاست
  • آنکه کشت را آب دهد
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آبیار نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آبیار هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آبیار بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آبیار برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آبیار نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آبیار هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آبیار بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آبیار برابر است.