آتبین

پروفایل اسم
آتبین
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۴۶۳
مشتقات:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.3 / 5 12 10 2
مورد تایید ثبت‌احوال
4 4 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «آتبین» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «آتبین» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

برگردان اشتباه آن آبتین است، نفس کامل و نیکوکار، صاحب گفتار و کردار نیک

  • نام پدر فریدون اثفیان، پادشاه پیشدادی
  • این نام در فرهنگ ها و نسخ شاهنامه بصورت «آبتین» آمده است.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آتبین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آتبین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آتبین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آتبین برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آتبین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آتبین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آتبین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آتبین برابر است.