دانشنامه فرزند

معنی اسم آدین - فرهنگ نام

آدین

پروفایل اسم
آدین
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۶۵
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.5 / 5 44 38 6
مورد تایید ثبت‌احوال
22 22 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «آدین» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «آدین» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

آرایه هایی که با آن کوی و برزن را در نوروز یا هنگام ورود اشخاص بزرگ مزین می کنند

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آدین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آدین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آدین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آدین برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آدین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آدین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آدین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آدین برابر است.

در حال بارگذاری ...