آراد

پروفایل اسم
آراد
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۲۰۶
مشتقات:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 134 126 8
مورد تایید ثبت‌احوال
88 82 6

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «آراد» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «آراد» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

روز بیست و پنجم از هر ماه شمسی، روز آراد

  • فرشته موکل دین و تدبیر امور در آیین زرشتی
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آراد نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آراد هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آراد بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آراد برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آراد نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آراد هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آراد بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آراد برابر است.

ارزیابی و توصیه