آردا

پروفایل اسم
آردا
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۲۰۶
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.5 / 5 57 50 7
مورد تایید ثبت‌احوال
47 39 8

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «آردا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «آردا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

آرشا، مقدس

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آردا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آردا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آردا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آردا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آردا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آردا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آردا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آردا برابر است.

ارزیابی و توصیه