دانشنامه فرزند

معنی اسم آرسان - فرهنگ نام

آرسان

پروفایل اسم
آرسان
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۳۱۲
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 271 251 20
مورد تایید ثبت‌احوال
195 175 20

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «آرسان» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «آرسان» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی

آرسان در ویکی‌واژه:

فارسی اسم از نامداران هخامنشی، فرزند استن و پدر داریوش سومآر به معنی آتش وآرسان یعنی همانند آتش بسیار دانا - بسیار هوشمند

فارسی

اطلاعات فوق به صورت خودکار از تارنمای ویکی‌واژه فراخوانی و بارگذاری شده است. شما می‌توانید نسخه اصلی و کامل مطلب را در ویکی‌واژه مطالعه نمایید.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آرسان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آرسان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آرسان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آرسان برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آرسان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آرسان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آرسان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آرسان برابر است.

در حال بارگذاری ...