آرشا

پروفایل اسم
آرشا
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۵۰۲
مشتقات:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 77 73 4
مورد تایید ثبت‌احوال
60 58 2

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «آرشا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «آرشا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

آردا، مقدس، دلیر، بی باک، درست

  • نام نیای داریوش، پسر ویشتاسپ هخامنشی که در سنگ نبشته بیستون از او یاد شده است. برابر با واژه پهلوی آرشا در ایران باستان و اوستا.
  • نام فرزند داریوش که یکی از پادشاهان هخامنشی است.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آرشا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آرشا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آرشا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آرشا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آرشا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آرشا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آرشا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آرشا برابر است.