آرشین

پروفایل اسم
آرشین
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۵۶۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 453 425 28
مورد تایید ثبت‌احوال
327 285 42

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «آرشین» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «آرشین» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

دوست داشتنی، عاقل، زیبا

  • نام یکی از زنان دوره هخامنشی می باشد که به کاردانی مشهور بوده
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آرشین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آرشین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آرشین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آرشین برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آرشین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آرشین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آرشین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آرشین برابر است.