آرمیتی

پروفایل اسم
آرمیتی
اوستایی
جنسیت:
مونث
ریشه:
اوستایی
معادل ابجد:
۶۶۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.6 / 5 43 39 4
مورد تایید ثبت‌احوال
25 24 1

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «آرمیتی» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «آرمیتی» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

فروتنی، پاک، محبت

  • الهه زمین
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آرمیتی نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آرمیتی هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آرمیتی بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آرمیتی برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آرمیتی نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آرمیتی هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آرمیتی بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آرمیتی برابر است.