آرمیس

پروفایل اسم
آرمیس
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۳۱۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.6 / 5 89 81 8
مورد تایید ثبت‌احوال
72 62 10

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «آرمیس» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «آرمیس» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

هرمس، از خدایان اولمپی، نام پسر زئوس و مایا

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آرمیس نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آرمیس هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آرمیس بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آرمیس برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آرمیس نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آرمیس هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آرمیس بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آرمیس برابر است.