دانشنامه فرزند

معنی اسم آرنیک - فرهنگ نام

آرنیک

پروفایل اسم
آرنیک
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۲۸۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.6 / 5 294 263 31
مورد تایید ثبت‌احوال
238 202 36

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «آرنیک» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «آرنیک» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

آریایی نیک کردار

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آرنیک نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آرنیک هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آرنیک بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آرنیک برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آرنیک نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آرنیک هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آرنیک بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آرنیک برابر است.

در حال بارگذاری ...