آروین

پروفایل اسم
آروین
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۲۶۷
مشتقات:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 60 55 5
مورد تایید ثبت‌احوال
43 39 4

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «آروین» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «آروین» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

تجربه، امتحان، آزمایش

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آروین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آروین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آروین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آروین برابر است.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آروین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آروین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آروین برابر است.