دانشنامه فرزند

معنی اسم آرژان - فرهنگ نام

آرژان

پروفایل اسم
آرژان
فرانسوی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فرانسوی
معادل ابجد:
۲۵۹
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.3 / 5 12 10 2
مورد تایید ثبت‌احوال
6 6 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «آرژان» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «آرژان» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نقره

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آرژان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آرژان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آرژان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آرژان برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آرژان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آرژان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آرژان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آرژان برابر است.

در حال بارگذاری ...