دانشنامه فرزند

معنی اسم آریستا - فرهنگ نام

آریستا

پروفایل اسم
آریس‍‍تا
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۶۷۲
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 80 75 5
مورد تایید ثبت‌احوال
58 49 9

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «آریستا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «آریستا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

دختر زیبا و باهوش، مانند عروس، زیبا

  • در گویش خراسانی دختری که مانند عروس زیباست، در گویش مردم خوانسار آریس همان عروس است
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آریستا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آریستا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آریستا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آریستا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آریستا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آریستا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آریستا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آریستا برابر است.

در حال بارگذاری ...