آلیا

پروفایل اسم
آلیا
عبری
جنسیت:
مذکر
ریشه:
عبری
معادل ابجد:
۴۲
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 43 40 3
مورد تایید ثبت‌احوال
29 24 5

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «آلیا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «آلیا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

الیاس، منسوب به سرخی و خورشید، مجازا زیباروی و بلند مرتبه

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آلیا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آلیا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آلیا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آلیا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آلیا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آلیا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آلیا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آلیا برابر است.