آلیسا

پروفایل اسم
آلیسا
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۱۰۲
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 23 22 1
مورد تایید ثبت‌احوال
18 15 3

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «آلیسا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «آلیسا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

ایرسا، رنگین کمان

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آلیسا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آلیسا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آلیسا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آلیسا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آلیسا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آلیسا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آلیسا برابر است.