آمیتریس

پروفایل اسم
آمیتریس
اوستایی
جنسیت:
مونث
ریشه:
اوستایی
معادل ابجد:
۷۲۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.6 / 5 42 38 4
مورد تایید ثبت‌احوال
30 22 8

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «آمیتریس» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «آمیتریس» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

ستایش کننده، شکر کننده

  • دختر داریوش سوم هخامنشی و همسر خشایارشا
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آمیتریس نزدیک می‌باشند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آمیتریس بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آمیتریس برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آمیتریس نزدیک می‌باشند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آمیتریس بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آمیتریس برابر است.