آناهیت

پروفایل اسم
آناهیت
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۴۶۷
اسم ریشه:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 16 15 1
مورد تایید ثبت‌احوال
11 8 3

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «آناهیت» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «آناهیت» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

پاک، بی گناه، سیاره زهره که مظهر زیبایی و عشق است

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آناهیت نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آناهیت هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آناهیت بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آناهیت برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آناهیت نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آناهیت هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آناهیت بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آناهیت برابر است.

ارزیابی و توصیه