آوا

پروفایل اسم
آوا
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۸
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.5 / 5 92 80 12
مورد تایید ثبت‌احوال
63 57 6

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «آوا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «آوا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

آواز، شهرت

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آوا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آوا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آوا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آوا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آوا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آوا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آوا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آوا برابر است.

ارزیابی و توصیه