دانشنامه فرزند

معنی اسم آوش - فرهنگ نام

آوش

پروفایل اسم
آوش
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۳۰۷
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 767 700 67
مورد تایید ثبت‌احوال
543 472 71

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «آوش» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «آوش» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

مانند آب، پاک و زلال

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آوش نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آوش هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آوش بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آوش برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آوش نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آوش هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آوش بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آوش برابر است.

در حال بارگذاری ...